Home

Pelican Key Legal Consultancy is een ondernemend juridisch adviesbureau.
PKLC denkt mee met haar cliënt/opdrachtgever en komt met out-of-the-box-oplossingen voor juridische knelpunten of vraagstukken. We zijn nieuwsgierig, inventief en doortastend bij het doorgronden van uw dossier en de analyse van de feiten. Alle juristen die werkzaam zijn voor PKLC hebben passie voor het vakgebied en zijn uiterst bekwaam. Wet en recht krijgen alleen betekenis indien beiden in een juiste maatschappelijke context worden geplaatst.

Ons kantoor heeft bijzondere aandacht voor de marktgebieden bouw, zorg, en overheid. Wij hebben onze juridische kennis en branchekennis samengevoegd zodat de dossiers en feiten kunnen worden gekoppeld aan een bepaalde maatschappelijke sector.

Detachering

detachering dordrecht
Pelican Legal Detachering (PLD) is een werkmaatschappij van Pelican Key Legal Consultancy.

PLD voert selectie uit op grond van gevraagde expertise, ervaring en senioriteit.

Per aanvraag zorgt PLD binnen 36 uur voor voordracht van één of twee kandidaten die matchen met het gewenste profiel.

Interesse in de perfecte match?

Beschikbare Expertise »

IN MEMORIAM: Burgemeester Ronald Bandell