In Memoriam – Oud-burgemeester en ereburger van Dordrecht  R.J.G. Bandell

DORDRECHT – Oud-burgemeester en ereburger van Dordrecht R.J.G. Bandell is in de nacht van zondag op maandag is overleden. Hij was al langere tijd ziek.

Lange tijd heeft de Pelican Key Legal Consultancy met Ronald Bandell samengewerkt op het gebied Omgevingsrecht en Bestuursrecht. Daarnaast is hij de directeur van PKLC Eric Meijer opgevolgd in de sfeer van Good Governance op Sint Maarten Nederlandse Antillen. Eric Meijer heeft veel gedaan als Kabinetchef om de kwaliteit van het bestuur op een Nederlandse niveau te krijgen door instellen van onder meer een Ombudsman. Ronald Bandell heeft jarenlang de politie ondersteund door diverse instrumenten te ontwikkelen die de integriteit op Sint Maarten van de politie hebben bevorderd. Daarnaast hebben beide een rol gespeeld bij het koppelen van de Dordtse brandweer door kennis uitwisseling aan Sint Maarten.

Ronald Bandell is 69 jaar geworden. Hij was van 2000 tot 2010 burgemeester van Dordrecht. Bandell was duidelijk voor scheiding tussen kerk en staat, alhoewel hij vond dat een overheidsdienaar over zijn drijfveren kon praten. Voor hem was dat het RK geloof.

Op 9 oktober 2009 verscheen daarover een uitgebreid verhaal met de toenmalige voorzitter van de Dordtse Raad van Kerken Marcel Roemers en Ronald Bandell op Dordrecht.net.

De heer Bandell was ooit de jongste burgemeester van Nederland. Op 30-jarige leeftijd werd hij burgemeester van Moordrecht. Na Moordrecht volgden Papendrecht (1987-1995), Alkmaar (1995-2000) en Dordrecht (2000-2010). In januari 2010 nam de heer Bandell afscheid als burgemeester.

Voordat Bandell burgemeester werd, was hij minderhedenspecialist bij het rijk en daarom werd hij gezien zijn bijzondere antenne ook ingezet in Moordrecht. Politiek kwam hij voort uit de KVP en ging na een congres in Scheveningen over naar de PPR. Als actief Rooms Katholiek leerde hij toen al Ruud Lubbers kennen, die ervoor koos om bij de KVP en later het CDA te blijven. Toen de PPR opging in GroenLinks was Bandell enige tijd partijloos voordat hij zich aan sloot bij de PvdA.

Bandell was zowel thuis in het geloof (RK) als in de geschiedenis. Daarom paste de ,,jas” als burgemeester van Dordrecht hem prima. Hij had ook een bijzonder contact met het Karmelietenklooster in de stad en dat past ook bij zijn (advies) activiteiten binnen de RK kerk en het bisdom Rotterdam.

Drechtsteden
Een van zijn belangrijkste prestaties in zijn Dordtse ambtsperiode was het geven van vorm en inhoud aan de samenwerking in de Drechtsteden. Onder zijn aanvoering werden grote projecten als het Leerpark en het Gezondheidspark ontwikkeld, kreeg het Dordrechts Museum zijn restauratie, kwam er een nieuw Stadsdepot op Dordtse Kil III en werd een tunnel aangelegd onder de Laan der VN. De heer Bandell vervulde diverse nevenfuncties. Zo was hij voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en voorzitter van het Platform Asielzoekers en Integratie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Warm hart
Ronald Bandell was geliefd bij medewerkers en inwoners. Hij had oprechte belangstelling voor de mensen die hem omringden. ‘Een man van gezag met een warm hart’, kenschetste de toenmalige burgemeester van Amsterdam Job Cohen zijn collega.

De heer Bandell beschikte volgens zijn naaste medewerkers over de gave om zaken tot de essentie terug te brengen en ‘behapbaar’ te maken. ‘Laat niet het betere de vijand van het goede zijn’ was een van zijn lijfspreuken. Er waren warme banden met het Koninklijk Huis. Tijdens zijn ambtsperiode bracht Koningin Beatrix liefst acht keer een bezoek aan de stad. Ook ontving de heer Bandell kroonprins Willem-Alexander en zijn verloofde Maxima.

Condoleanceregister en extra vergadering
De gemeente opent morgen (dinsdag) een condoleanceregister in de hal van het Stadskantoor. Burgemeester en wethouders zullen om 9.00 uur als eersten tekenen. ’s Avonds om 20.00 uur zal de gemeenteraad tijdens een extra vergadering stilstaan bij het overlijden van oud-burgemeester Bandell. De raad komt bijeen in vergaderkamer 1 in het Stadskantoor.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer er gelegenheid is om de familie te condoleren en wanneer de begrafenis plaatsvindt. De heer Bandell laat zijn echtgenote Loek, één zoon, twee dochters en vijf kleinkinderen achter.

Na zijn vertrek als burgemeester vervulde hij nog belangrijke functies:

In juli 2010 werd Bandell benoemd tot voorzitter van voortgangscommissie Sint Maarten. Deze commissie hield toezicht op de plannen van Sint Maarten die nodig waren voor de invoering van de nieuwe landsstatus per 10 oktober 2010.[1]

Bandell werd op 23 augustus 2010 door paus Benedictus benoemd tot ridder in de Orde van Sint-Silvester vanwege zijn “inzet op het snijvlak van kerk en samenleving”.[2]

In 2011 werd Bandell door de Nederlandse Bisschoppenconferentie en het bestuur van de Konferentie Nederlandse Religieuzen aangesteld als ‘kwartiermaker’. Hij kreeg tot taak om de adviezen van de commissie-Deetman voor verbetering van de werkwijze van het katholieke klachtenbureau Hulp & Recht in te voeren. Het doel is het verbeteren van de de klachtenbehandeling van slachtoffers van seksueel misbruik binnen de Rooms-katholieke Kerk in Nederland.

In 2014 werd hij ernstig ziek en overleed in november 2015 op 69-jarige leeftijd.