Juridisch Genootschap Dordrecht

juridisch genootschap dordrecht

Het Juridisch Genootschap Dordrecht is opgericht in september 2011. Doel van het genootschap is kennisvalorisatie en een bindmiddel zijn voor vakgenoten.
Belangrijk is het initiëren en faciliteren van kennisdeling en deskundigheidsbevordering. In het kader van deskundigheidsbevordering organiseert JGD regelmatig bijeenkomsten voor vakbroeders.

Het JGD heeft voorts een maatschappelijk-culturele functie.
Dordrecht kent een rijke historie op het gebied van recht. JGD zet zich in deze traditie voort te zetten. Belangrijkste juristen in die geschiedenis zijn de gebroeders de Witt en Hugo van Gijn.