Juridische Corona vraagstukken

 

Raad van State: besluitvorming en rechtsstaat botsen

‘Structurele krachtmeting dreigt tussen bestuur en rechter’

Politieke overeenstemming gaat steeds vaker vooraf aan de toetsing van wat in de praktijk wettelijk mogelijk en haalbaar is. Dit is een zorgelijke ontwikkeling: de rechtsstaat dreigt een sluitpost van besluitvorming te worden.. [MEER]

 

Democratisch tekort opgelost door noodwetgeving

Het kabinet werkt aan een spoedwet om de huidige noodverordeningen een steviger juridische basis te geven. Daarmee wordt de democratische controle gewaarborgd en kunnen de grenzen van de afwijkingen van de Grondwet door de Tweede Kamer worden aangegeven als ook de mate waarin burgerlijke vrijheden zoals vrijheid van onderwijs en privacy mogen worden beperkt. [MEER]

 

Democratisch tekort noodverordeningen corona

25 burgemeesters − de voorzitters van de Veiligheidsregio’s − hebben het nu voor het zeggen in Nederland. De gemeenteraden staan buitenspel. Dat is in onze rechtstaat een kwalijke zaak. Burgemeesters doen er goed aan hun gemeenteraden ondanks de noodtoestand mee te nemen bij de door hen genomen besluiten. De burgemeesters van gemeenten die geen voorzitter hebben van de Veiligheidsregio kunnen dit doen onder gezag van de voorzitter van de Veiligheidsregio. [MEER]

 

PKLC en Corona Ondersteuning

PKLC heeft diverse kleine ondernemers kosteloos geholpen om het hoofd boven water te houden. Jammer dat alle bedrijven snel gekwalificeerd worden door de overheid. PKLC heeft met 120 adviseurs contact gehad die allemaal aan good governance codes zijn gekoppeld. In deze tijd moet iedereen even wegblijven van vooroordelen en voor elkaar klaar staan. [MEER]

 

Wat zijn de sociale gevolgen van corona?

Een onderzoek over de invloed van het virus op onder meer de arbeidsparticipatie, baanverlies, WW-uitkeringen, eenzaamheid, criminaliteit en werkloosheidsontwikkelingen volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) [MEER]

 

Vragen over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

TOZO ONDUIDELIJK? PKLC JURISTEN EN ADVISEURS BIEDEN JURISCH ADVIES AAN
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.
De zelfstandigenorganisaties benadrukken dat de Tozo een noodvoorziening is die financiële steun biedt aan zelfstandigen die het echt nodig hebben. [MEER]

 

JVO Omgevingswet 2020-09-610-EM-EVL

VOORSTEL TOT UITSTEL STELSELHERZIENING OMGEVINGSRECHT TOT 1 JANUARI 2022
Over minder dan een jaar is de ingangsdatum van de Omgevingswet gepland. Minister S. van Veldhoven heeft in november uitgebreid met de Tweede Kamer gedebatteerd over de invoering van deze innovatieve en ingrijpende wet. Nog voor de zomer van 2020 zou het Kabinet, tezamen met de Eerste en de Tweede Kamer, een beslissing nemen over de invoeringsdatum, die gepland staat voor 1 januari 2021… [MEER]

 

Opiniestuk: juridisch gevolgen van Corona deel 1

DEMOCRATISCH TEKORT NOODVERORDENINGEN CORONA
25 burgemeesters − de voorzitters van de Veiligheidsregio’s − hebben het nu voor het zeggen in Nederland. De gemeenteraden staan buitenspel. Dat is in onze rechtstaat een kwalijke zaak… [MEER]