Voorstel tot uitstel stelselherziening Omgevingsrecht tot 1 januari 2022

Omgevingswet en aan de slag met de gevolgen Coronacrisis 2020

Over minder dan een jaar is de ingangsdatum van de Omgevingswet
gepland. Minister S. van Veldhoven heeft in november uitgebreid met de
Tweede Kamer gedebatteerd over de invoering van deze innovatieve en
ingrijpende wet. Nog voor de zomer van 2020 zou het Kabinet, tezamen
met de Eerste en de Tweede Kamer, een beslissing nemen over de
invoeringsdatum, die gepland staat voor 1 januari 2021.

Er zijn vele vragen of de geplande inwerkingtreding per 2021 haalbaar is
en/of welke extra maatregelen nodig zijn. De vragen zijn alleen maar
toegenomen sinds de uitbraak van de Coronacrisis.

Inwerkingtreding per 01-01-2021 is thans niet wenselijk en niet
mogelijk door het uitbreken van de Coronacrisis. Het voorstel van
de JVO Stichting en de JVO-Academie luidt dan ook: Ga met alle
ambtenaren van “Aan de slag met de Omgevingswet” aan de slag
om met name gemeenten en veiligheidsregio’s in alle sectoren,
met name de medische sector, en verder met het MKB en het
overige bedrijfsleven, te ondersteunen bij het zo snel mogelijk
herstellen van de schade die de lokale economie en burgers lijden
en om verdere schade door het virus te voorkomen. De
gemeenteambtenaren meegerekend kan dit ‘leger’ uit meer dan
1000 ambtenaren bestaan.