Mediation

Mediation is het oplossen van conflicten onder begeleiding van een neutrale conflictbemiddelaar (mediator). Het betreft de oplossing voor allerhande conflicten die – voorheen – vaak via advocaten en rechters werden beslist. De mediator doet geen uitspraken, dat doen alleen de partijen zelf.

De mediator begeleidt op professionele wijze de gesprekken van partijen en eventueel daaruit voortvloeiende onderhandelingen, zodat de partijen zélf tot voor hen acceptabele oplossingen voor hun conflict kunnen komen. Mediation kent enkele grote voordelen: het traject is kort, de kosten zijn relatief laag en de oplossing (vastgelegd in een Vaststellingsovereenkomst) is duurzaam en bevredigend voor alle partijen. Een win-winsituatie dus!

PKLC heeft vele malen succesvol een mediator geselecteerd voor rechtzoekenden die zonder tussenkomst van een rechter snel een oplossing zochten.

Prettig wonen zonder conflicten: PKLC professionele buurtbemiddeling

Professionele buurtbemiddeling biedt o.a. uitkomst bij :

  • overlastproblemen in de buurt
  • complexe burenruzies
  • klachten van bewoners over hun woonsituatie of –omgeving bij gemeenten en woningcorporaties

Kom meer te weten over onze mediation. Lees de bijlage over onze professionele buurtbemiddeling.