Gezondheidsrecht

Gezondheidsrechtelijk advies en ondersteuning

Aanleiding
Het gezondheidsrecht is volop in beweging en wordt steeds belangrijker in de praktijk van alledag. Voor individuele hulpverleners en instellingen in de zorg kunnen (nieuwe) wetten, regelgeving en richtlijnen ingewikkeld zijn. Ook kan het zijn dat er behoefte is aan ondersteuning bij (praktische) oplossingen. PKLC is de afgelopen tijd benaderd door zorginstellingen met vragen op het gebied van het gezondheidsrecht. Reden voor PKLC om te bezien of zij haar diensten uit kan breiden naar het gezondheidsrecht.

Dienstverlening: aan wie?
PKLC kan haar diensten aanbieden aan individuele zorgverleners en aan instellingen/organisaties binnen de eerste- en tweedelijnszorg, zoals: ziekenhuizen, (TBS) klinieken, verpleeg- en verzorgingshuizen,  huisartsenposten, maatschappen, gezondheidscentra, (klachten)commissies, beroepsorganisaties etc.
Bestuurders, managers en zelfstandig beroepsbeoefenaren kunnen bij PKLC terecht voor ondersteuning en advies en PKLC kan meedenken bij het oplossen van gezondheidsrechtelijke problemen.

Expertise
Welk soort dienstverlening kan PKLC bieden? Met andere woorden: met welke vragen kan men bij PKLC terecht?
PKLC kan advies en ondersteuning bieden bij allerhande vragen op het gebied van:

  • Uitvoering van de behandelingsovereenkomst;
  • Geheimhouding, privacy, Wbp, online gegevensverkeer;
  • Wilsonbekwaamheid, mentorschap en bewindvoering;
  • Het scheidsgebied rondom zorg vanuit de WMO en de Wlz;
  • Nieuwe wetgeving;
  • Tucht- en klachtrecht en de juridische ondersteuning bij procedures;
  • Incidenten, calamiteiten en patiëntveiligheid.
Advies nodig
Wij denken graag mee over uw juridische knelpunten of vraagstukken.

Informeer vrijblijvend »
Juridisch professional
Bent u op zoek naar een gespecialiseerde jurist?
Binnen 36 uur gepast resultaat.

PLD Detachering »
Werknemers
Wij zijn altijd op zoek naar ambitieus talent.
Ontdek jouw mogelijkheden als jurist.

Plaats jouw CV »