Klachtbemiddeling in de zorg

PKLC voor onafhankelijke en deskundige klachtbemiddeling in de zorg

Het gezondheidsrecht is vooral een onderdeel van het burgerlijk recht dat zich onder andere richt op de rechten van de patiënt, de hulpverlener en de kwaliteit van de zorg, waarbij aansprakelijkheid een belangrijke rol speelt. Verder heeft het gezondheidsrecht nog raakvlakken met het strafrecht. De wet BIG, medisch tuchtcolleges en letschaderecht zijn belangrijke onderdelen van dit recht.

Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Als zorginstelling of individuele zorgverlener moet u sinds 1 januari 2017 beschikken over een klachtenregeling, werken met een klachtenfunctionaris en aangesloten zijn bij een geschilleninstantie. Bij elk zorgproces kan het gebeuren dat er onvrede ontstaat bij de patiënt/cliënt. Deze onvrede kan het (medisch) handelen betreffen, de bejegening of de organisatie van uw praktijk of instelling.

Klachtbemiddeling

In eerste instantie probeert u er samen uit te komen: een goed gesprek tussen de patiënt/cliënt en u is tenslotte het allerbeste.
Het kan zijn dat u er samen niet uit komt en behoefte heeft aan een onafhankelijke derde. Voor de meer complexe klachten kan PKLC dan een klachtenfunctionaris/klachtbemiddelaar aanbieden.

Klachtencommissie

Een klachtencommissie is in de Wkkgz niet langer verplicht.
Toch kunnen er situaties zijn waarin een advies van een deskundige en onafhankelijke klachtencommissie nuttig is voor een zorgvuldige behandeling van de klacht.
Wanneer u als zorginstelling of individuele zorgverlener niet over een klachtencommissie beschikt, kunt u gebruik maken van de klachtenregeling en de klachtencommissie van PKLC. Het reglement kunt u hier downloaden.

Geschilleninstantie

Het kan zijn dat een klacht uiteindelijk bij de geschilleninstantie terecht komt.
Wij kunnen u of uw medewerker in deze procedure begeleiden of deskundig verwijzen.

PKLC

Pelican Key Legal Consultancy beschikt over deskundige gezondheidsjuristen die tevens opgeleid zijn tot mediator.
Deze klachtbemiddelaar van PKLC bemiddelt op professionele en onafhankelijk wijze en zoekt samen met u en de patiënt/cliënt naar een oplossing van de klacht.
Wat kunt u verwachten?

  • Een ervaren, kundig en professioneel gezondheidsjurist.
  • Een klachtbemiddelaar die niet oordeelt, maar onderzoekend is en bemiddelt.
  • Duidelijke en praktische verslaglegging.
  • Vertrouwelijkheid.
Advies nodig
Wij denken graag mee over uw juridische knelpunten of vraagstukken.

Informeer vrijblijvend »
Juridisch professional
Bent u op zoek naar een gespecialiseerde jurist?
Binnen 36 uur gepast resultaat.

PLD Detachering »
Werknemers
Wij zijn altijd op zoek naar ambitieus talent.
Ontdek jouw mogelijkheden als jurist.

Plaats jouw CV »