Ruimtelijk Ordeningsrecht

Binnen het ruimtelijke planningsstelsel worden door het Rijk hoofdlijnen van beleid neergelegd in zogenaamde planologische kernbeslissingen. Het betreft de vraagstukken van nationale betekenis. Provincies bepalen vervolgens de hoofdlijnen van beleid op regionaal niveau, vastgelegd in het provinciale structuurvisie. In de ruimtelijke ordeningsvraagstukken adviseert PKLC vaak omtrent bestemmingsplannen, ruimtelijke onderbouwingen, structuurvisies en schadeclaims in verband met wijzigingen in de ruimtelijke ordeningen. Daarbij kunnen met name nadeelcompensatie en planschade worden genoemd.

Uiteindelijk zijn het de bestemmingsplannen die voor burgers bindende regels stellen voor het gebruik van gronden en bouwen. Het gemeentelijke bestemmingsplan geeft deze regels.

Advies nodig
Wij denken graag mee over uw juridische knelpunten of vraagstukken.

Informeer vrijblijvend »
Juridisch professional
Bent u op zoek naar een gespecialiseerde jurist?
Binnen 36 uur gepast resultaat.

PLD Detachering »
Werknemers
Wij zijn altijd op zoek naar ambitieus talent.
Ontdek jouw mogelijkheden als jurist.

Plaats jouw CV »